Aktualności

Wspieramy inicjatywę Porozumienia Rezydentów oraz Porozumienia Zawodów Medycznych

Wesprzyj inicjatywę ustawodawczą lekarzy rezydentów!

Postulaty młodych lekarzy są ważne dla nas wszystkich, a najważniejszym z nich jest wzrost wydatków na ochronę zdrowia Polaków do poziomu 6,8% PKB , najpóźniej do 2021 r. Postulat ten jest przejawem troski o wszystkich pacjentów.

Zatrzymajmy w kraju lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych,
fizjoterapeutów i innych pracowników medycznych!

Zachęcamy do zapoznania się z postulatami, poparcia inicjatywy ustawodawczej i podpisania się pod projektem przepisów w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.
Oficjalne listy, na których można wyrazić poparcie dostępne są w naszej przychodni.

 

 

 

NIEOBECNOŚCI:

 

16 -  17 listopada br.                                         lek. Janina Witzling 

 

17 listopada br.                                                   lek. Beata Chuchała

 

27 listopada br.                                                 lek. Agnieszka Najman

 

01 grudnia br.                                                   lek. Beata Chuchała

 

 

 

 

W naszym portalu został uruchomiony system elekrtonicznej rejestracji. Dostęp do rejestracji możliwy jest poprzez odnośnik Rejestracja w górnym menu strony.

 

Numery alarmowe

Stan bezpośredniego zagrożenia życia: tel. 999 lub 112

  • Urazy (rany, skręcenia, złamania, oparzenia, itp.) - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, Oddział Ratunkowy
  • Nagłe zachorowania poza godzinami pracy przychodni (18:00 - 7:00 oraz dni wolne od pracy całodobowo) - Ambulatorium FALCK (byłe Pogotowie), Wejherowo ul. Gdańska 47 ( budynek przychodni Meblarskiej Spółdzielni Inwalidów "Zryw"), tel. (58) 672-17-68

W związku z funkcjonowaniem systemu EWUŚ, w przypadku problemów z weryfikacją ubezpieczenia, należy okazać dowód osobisty (w celu podpisania oświadczenia o ubezpieczeniu) lub przedstawić dokument ubezpieczenia.

Gabinet chirurgiczny

Od 1.04.2014 w przychodni funkcjonuje prywatny gabinet chirurgiczny -

dr n med Mieczysław Witzling

Czynny we wtorki od godz 16:30 - po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie 501 733 644 (po godzinie 16:00)